Asociatia I.S. Drăgulescu

Asociatia I.S. Drăgulescu
„ Pentru că noi credem ” !!!

Cine suntem :

Apărută  în februarie 2006 din dorinţa de a conferi o nouă abordare asupra teatrului si culturii I.S Drăgulescu îşi propune să încadreze cultura într-o necesitate pentru publicul larg.

Asociaţia I.S. Drăgulescu prin activitaţile sale se îndreaptă spre  dezvoltarea  de  noi forme de exprimare culturală, promovează dialogul şi cunoaşterea prin cultură susţinând în primul rând teatrul, sculptura, fotografia şi grafica.

Scop :

Organizează şi sprijină manifestările teatrale de orice fel pentru a sensibiliza publicul
în faţa fenomenului teatral în ansamblul său şi încurajează iniţiativa tinerilor şi le dă
oportunitatea să-şi pună înaplicare ideile inovatoare.

Obiective :

  1. Creşterea gradului de implicare a adolescenţilor, tinerilor în activitaţi culturale şi de dezvoltare personală.
  2. Crearea unor proiecte care să încurajeze interacţiunea culturală a tinerilor, conştientizarea şi dezvoltarea abilitaţilor personale.
  3. Susţinerea dezvoltarii non-formale şi profesionale prin training-uri, servicii de coaching şi consiliere profesională.
  4. Facilitarea accesului la actul de cultură prin ateliere de creaţie, colocvii, mese rotunde, , seminarii, spectacole atât la nivel local cât şi naţional.
  5. Promovarea valorilor culturii naţionale şi universale prin initiere de schimburi culturale la scara nationala si internationala.

Grup ţintă :

Adolescenţi, tineri pasionaţi de cultură care doresc să se dezvolte şi să se implice în proiecte organizate de Asociaţia I.S. Drăgulescu şi partenerii ei.

Valori :

  • Inovaţie.
  • Diversitate şi lucru in echipă.
  • Creativitate.
  • Integritate.
  • Responsabilitate socială.

Ce facem :

Prin activităţile pe care le desfăşurăm dorim în primul rând :

– Să atragem şi să mobilizăm tineri din toată ţara catre fenomenul cultural

– Sa oferim tinerilor accesul la mediul cultural şi posibilitatea de a participa la evenimente culturale consacrate.

 

Str. Brânduşa, Nr. 8, Craiova

E-mail: office@dragulescu.ro

Tel. 0745371739

www.dragulescu.ro